Vestfold Filmforum

- nettverk for film og multimedieproduksjon i Vestfold

Viken Filmsenter - 3,5 mill. i nye tildelinger

I sin andre tildelingsrunde vedtok styret i Viken Filmsenter AS i styremøte i dag den 8 november å gi tilsagn om totalt 3.510.000 kroner fordelt på 22 prosjekter. Av dette ble søknader fra Vestfold tildelt 535.000 , noe som utgjør 15 % av tildelingen.  Mens Akershus stakk unna med 1.3 millioner i tildeling, noe som utgjør 37 % av totalt tildelt.  Det kom inn 70 registrerte søknader som søkte om totalt 14.650.413 kroner.

Styret i Viken Filmsenter konstaterer at det fortsatt er god spredning regionalt mellom våre fire fylker både når det gjelder antall søknader og hvilke prosjekter som er innstilt for støtte.

Alle søknader er kunstnerisk vurdert av filmkonsulent Harry Guttormsen, og filmsenterets daglige leder har i tillegg vurdert søknadenes totale kvalitet. Det har også vært innhentet ytterligere opplysninger der dette har vært nødvendig.

Viken Filmsenter ønsker å ha en god kjønnsbalanse når det gjelder våre filmskapere. Det er derfor ekstra gledelig å merke seg at hele 55 % av søknadene som har fått tilskudd har kvinnelig regissør. For mere statistikk og oversikt over tildelingene se vedlagte pdf her.

Vi har med denne tildelingen fortsatt vårt arbeid med å bygge og videreutvikle filmbransjen i vår region. Det er gledelig å se at kvaliteten på de innsendte prosjektene er så høy at svært mange gode prosjekter ikke nådde opp i denne runden.

Neste søknadsrunde har frist 21 februar 2013


For mer informasjon se www.vikenfilmsenter.no

Visninger: 62

Kommenter

Du må være medlem av Vestfold Filmforum for å kunne legge til kommentarer!

Bli med Vestfold Filmforum

© 2020   Created by Geir Bergersen.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår