Vestfold Filmforum

- nettverk for film og multimedieproduksjon i Vestfold

Kulturnæringene utgjør en betydelig del av vestlige økonomier generelt. I 2001 utgjorde kulturindustrien eller kulturnæringene 7.75 prosent av BNP i USA og sysselsatte 8 millioner mennesker. I Storbritannia utgjorde den samme næringen, litt annerledes definert, over 5 prosent av BNP og sysselsatte 1,3 millioner mennesker. I Australia vokser denne næringen, spesielt digital mediaindustri, to ganger så raskt som den øvrige økonomien. Dersom en beregner betydningen disse industriene har for finans, helse, det offentlige og turisme, er det rimelig å anta at næringene meget betydningsfulle. (Kilde: Kultur & Næring)


En av Vestfolds viktigste utfordringer er å styrke forutsetningene for en egenbasert økonomisk vekst, og motvirke at Vestfold får et sterkere preg av å være soveby til Oslo. Vestfold skal være del av en vekstkraftig region sør for Oslo. For å være drivende i samfunnsutviklingen på bred front, må regionene ha virkemidler innen næringsutvikling, kompetansebygging, infrastruktursatsinger og planlegging. Dette er hva Vestfold Fylkeskommune skriver i sin egen "Regionale utviklingsstrategi Vestfold".


I Vestfold Fylkeskommune sin "Strategi for forskning og utvikling og innovasjon" skriver man; Innovasjonsevne kan også styrkes gjennom å tiltrekke seg og stimulere ”den kreative klassen”. Selv om forskning som viser at dette kan være viktig ikke uten videre kan overføres til Vestfoldsamfunnet, er det grunn til å anta at økt fokus på kultur som kommunikasjonskanal og meningsbærer kan styrke kreativitet og nyskaping og derigjennom innovasjon i Vestfold.


Fagre ord og store vyer kan man finne nok av hvis man leter gjennom alle de planer og strategidokumentene som er laget av staben i Vestfold Fylkeskommune. Når det kommer til utførelsen og til beslutningene, ser det ut som om det kan svikte for Vestfold politikerne. Vestfold Fylkeskommune tok i April 2009 initiativ til et filmpolitisk verksted. Deltakere i fra den lokale filmbransjen ble invitert til en dialog, om hvordan man kunne øke den lokale filmproduksjonen. Dette endte opp i at administrasjonen i Vestfold Fylkeskommune sammen med fylkene Østfold, Akershus og Buskerud søkte Kulturdepartementet om å få etablere et regionalt filmsenter. En slik søknad ble sendt i mars 2010, og i november i år så bevilget Staten 4 millioner til et slikt filmsenter. Når pengene kommer på bordet snur fylkeskommunen seg vekk og tørr ikke ta i mot pengene. En slik satsing vil koste fylket 632.000,- kroner. En slik satsing skal først og fremst bidra til talentutvikling av unge filmskapere og kompetanseutvikling av bransjen lokalt.


I Norge ble det i 2010 bevilget 625 millioner til filmproduksjon nasjonalt, 72 millioner via Nordisk Film & TV-Fond og 755 millioner Euro er tilgjengelig via EU. For å ta i bruk disse pengene til film og multimediaprosjekter trenger gründere og entreprenører kompetanse. Kunnskap i hvordan man utvikler og gjennomfører slike prosjekter er ikke minst viktig for unge talenter. I alle andre fylker enn Vestfold og Telemark, kan det i 2011 finnes regionale filmsentere, som bistår i en slik kompetanseutvikling. I Vestfold kan man ende opp med at man sier NEI til 4 millioner i statlige kroner. Man sier NEI til et virkemiddel som kunne profesjonalisere noen av de 400 elevene ved medier og kommunikasjonslinjene i fylket. Man sier NEI til å bygge en bro mellom unge talenter og det lokale næringslivet. I Vestfold er man fornøyd med å eksportere sine beste talenter til Grünerløkka, Los Angles eller London. Hvordan dette ivaretar de vakre planene og strategiene til fylkeskommunen stiller jeg meg kritisk til.


Vestfold politikerne skal kutte 1,4 % på et budsjett på rundt 2 milliarder kroner. I sitt forslag til budsjett låser fylkesrådmannen for alle nye satsinger. Resultatet er statiske kutt, der alle sektorer holder på mest mulig av sine penger. Resultatet er at man ikke vurderer nye og dynamiske tiltak, man planlegger for fortiden, ikke framtiden. Med dette budsjettet slår administrasjonen i fylkeskommunen hånda av sin egen søknad til Kulturdepartementet. Politikerne i Vestfold Fylkesting har i både Hovedutvalg Kultur og i Fylkesutvalget, sagt mye positivt om et regionalt filmsenter. To ganger har man stemt over denne saken og begge gangene har man vedtatt å gå videre med satsingen. Hovedutvalgt Kultur ville til og med bruke penger av sitt eget budsjett på dette, men dette ville ikke Vestfold Arbeiderparti tillate. Vestfold Arbeiderparti ville utsette saken og finne penger under budsjettsalderingen. Vi bør kreve at Vestfold Arbeiderparti ikke slår hånda av unge filmtalenter. Vi bør forutsette at Vestfold Arbeiderparti finner penger til praktisk kulturarbeid, som er i samsvar med hva deres egen regjering har bevilget penger til. Vi bør forvente at Vestfold Høyre ser verdien av innovasjon og nærings-utvikling. All verdiskaping fordrer investeringer, i denne saken har Vestfold Høyre en mulighet til å vise at de tar ansvar for at de samme rammebetingelsene skal være til stede for kompetanse og talentutvikling i Vestfold, som i resten av landet. Vestfold Høyre må vise at de ser på kulturnæringene med samme alvor som resten av næringslivet. Å bruke 632.000,- kroner på denne satsingen er å legge til rette for en infrastruktur og kompetanseutvikling, som kan bidra til verdiskaping for framtiden. Å si nei til denne investeringen er å fortelle unge filmtalenter i Vestfold at de ikke har potensialet til å bidra med det tidoblete tilbake i framtidige skattepenger. Det er det motsatte av satsing i fylket, det er å fortelle ungdommen at framtiden ligger et annet sted enn i Vestfold.

Visninger: 23

Kommenter

Du må være medlem av Vestfold Filmforum for å kunne legge til kommentarer!

Bli med Vestfold Filmforum

© 2020   Created by Geir Bergersen.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår