Vestfold Filmforum

- nettverk for film og multimedieproduksjon i Vestfold

Å jobbe med politikk overfor Vestfold Fylkeskommune kan oppleves som å danse en ganske urytmisk tango. Nå har administrasjonen i Vestfold Fylkeskommune valgt å utelukke en satsing på Regionalt Filmsenter i Vestfold i 2011. I August og September jobbet styret i Vestfold Filmforum intenst for å ha en dialog med fylkespolitikerne. Vi hadde samtaler med enkelt politikere, presentasjon for "posisjonen" i fylkestinget (V, H, Frp). I hovedutvalg for kultur i fylkestinget ba flertallet om at en bevilgning skulle settes inn på budsjettet for kultur. Ifylkesutvalget var alle partier minus Frp positive til en slik satsing. Nå rett før salderingen av budsjettet har administrasjon tatt ut denne satsingen av pengenød. Penger til et Regionalt Filmsenter er bevilget over statsbudsjettet, følgende kan sakses derfra:

"Forslag til fordeling av midlene på posten framgår av tabell 8.31. Økningen på 4 mill. kroner vil bli fordelt etter at nye retningslinjer for fordeling er fastsatt. En eventuell bevilgning til et nytt filmsenter i Vestfold, Buskerud, Østfold og Akershus vil også bli vurdert i denne sammenheng".

Vestfold Fylkeskommune sier nå nei til statlige penger, og nei til ny kultur og næringsutvikling i fylket. Dette i et fylket som har en kulturetableringsgrad i følge SSB på 7 %, noe som er markant mindre enn andre fylker på Østlandsområdet. Skal Vestfold Fylkeskommune spare seg til armod ? Nå må filmbransjen i Vestfold samles for å si i fra.

Visninger: 11

Kommenter

Du må være medlem av Vestfold Filmforum for å kunne legge til kommentarer!

Bli med Vestfold Filmforum

© 2020   Created by Geir Bergersen.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår