I statsbudsjettet for 2015 blir det fra regjeringen foreslått at det fordeles 58 millioner i 2015 til regional film, dette i mot 56,9 millioner i 2014.  Denne summen går til å dekke den statlige andelen av finansieringen til de regionale filmsentrene, fylkene bidrar så med sin andel.  I nøkkeltall foreslåes det en bevilgning til Viken Filmsenter på 8,2 millioner i 2015, opp fra 7,9 millioner i 2014.  I prinsippet kun en justering i forhold til rammen, pluss indeksregulering. 
På side 118 - 119 proposisjon for statsbudsjettet er nøkkeltall for regional filmpolitikk: 
Noen satsing på regional utvikling av spillefilm og TV-serier i fylkene rundt Oslofjorden ligger ikke statsbudsjettet for 2015.  Vestfold Filmforum var sammen med Østfold Filmforum og Studio Drammen på Stortinget i våres for å drive lobbying for dette.  Vi nådde ikke fram så langt, men kampen om statsbudsjettet 2016, står nå.   Kulturministeren har nå bestilt en egen utredning om regionale filmfond, som skal føres videre i den nye filmmeldingen som skal komme:
For den regionale filmbransjen rundt Oslofjorden må det være viktig å markere sin holdning her.  I statsbudsjettet for 2015 får alle regionale eksisterende filmfond minus Filmcamp får økt rammen.  Filmfondet Fuzz i Bergen får bevilget
3,1 millioner i 2015  , med regionale penger øker dette rammen til det dobbelte.  Ideas2Evidence sin rapport om inntektsstrømmen i filmbransjen kan du lese her: 
Viken Filmsenter har fått ny daglig leder som tiltrer 1.nov.    Les gjerne intervjuet med ny leder for Viken Filmsenter Ånund Austenå her:

Visninger: 35

Kommenter

Du må være medlem av Vestfold Telemark Filmforum for å kunne legge til kommentarer!

Bli med Vestfold Telemark Filmforum

© 2021   Created by Geir Bergersen.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår