Landet og verden forøvrig står overfor noen utfordringer nå med å bekjempe Covid-19.  Dette er utfordringer som jeg er sikker på at vi alle vil stå sammen om for å bidra til å løse.  Jeg vet at den økonomisk nedgangen, som vi nå kan se begynnelsen på, kan ramme mange filmarbeidere og produksjonsselskaper hardt.  På kort sikt er det ikke mye vi kan gjøre med dette, men på lenger sikt mener jeg at dette krever en styrkning i regional filmsatsing, for å bidra til økt aktivitet sommeren og høsten 2020.  

Styrkete regionale rammevilkår

Jeg har derfor henvendt meg til ledelsen i kulturadministrasjonen i Vestfold Telemark Fylkeskommune for å synliggjøre at jeg synes det er viktig at man ser på hvordan man får til styrkete rammevilkår for regional filmbransje framover.  Jeg vil også ta kontakt med politikerne i Hovedutvalget for kultur i Vestfold Telemark Fylkeskommune, for å påpeke behovet for økt satsing.  Hvis det kommersielle næringslivet nå svikter i innkjøp av reklamefilm, og kinoen forblir stengt, da er det mer enn noen gang tidligere viktig at man har en regional filmpolitikk som gjør at man kan komme styrket ut av dette fram mot 2021, også i regionen Vestfold Telemark.

Jeg ser også at nasjonale myndigheter setter igang tiltak som skal fungere som inntektssikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende.  Dette er viktig og riktig, men jeg tenker at det også er viktig at det kommer friske penger inn for å bidra til at ikke grunnmuren for en aktiv filmbransje i Vestfold Telemark forsvinner.  Jeg ber i ukene framover om å blir orientert om kritiske utfordringer dere har med produksjoner og drift, så skal jeg prøve på beste mulig måte å synliggjøre dette videre.

Oppsummering av regjeringens krisepakke: 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få sykepenger fra dag tre, omsorgspenger fra dag 4 og midlertidig inntektssikring, tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter (begrenset til 6G).Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

I tillegg slipper bedrifter å betale MVA. og forskuddsskatt ved fristen i april.

Regjering understreker at det er ventet ytterligere tiltak, og statsministeren uttaler at«Vi er villig til å gjøre alt som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi og bistå næringslivet.” 

Dette er viktige tiltak fra regjeringen for sikre folks kortsiktige trygghet og økonomiske sikkerhet.

Her kan du lese finne nødvendig informasjon fra NAV. 

Visninger: 24

Kommenter

Du må være medlem av Vestfold Telemark Filmforum for å kunne legge til kommentarer!

Bli med Vestfold Telemark Filmforum

© 2021   Created by Geir Bergersen.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår