Mediefondet Zefyr forvalter statlig støtte og investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV serier, dataspill og VR produksjoner. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer, og staten ved Kulturdepartementet/Nfi.

Selskapet ble etablert i 2016 etter en fusjon mellom de to regionale fondene FUZZ AS og Filmkraft Fond AS. Selskapet er eid av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune og har samarbeidsavtaler med fylker og kommuner gjennom hele virksomhetsområdet.

Zefyrs virksomhetsområde består av 6 fylker:

  • Agder
  • Møre og Romsdal
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Vestland
  • Vestfold og Telemark

Mediefondet Zefyr er det største regionale fondet for audiovisuell (AV) produksjon I Norge. I nordisk sammenheng kommer de like etter Film i Väst (Västra Götaland, Sverige) i størrelse.  Vestfold Telemark Fylkeskommune har inngått en finansieringsavtale som gjør at prosjekter i hele Vestfold og Telemark omfattes av ordningen.  Første søknadsfrist på

toppfinansiering er 1. september kl 12.00, se kunngjøring her:

https://zefyr.no/wp-content/uploads/2020/08/Kunngjoring-03-2020.pdf

Vi starter med en 1:1 Workshop i finansiering og kalkyle, Onsdag 19. August kl 10.00 - 17.00, her kan du bli oppdatert i metodikk og krav rundt finansiering.

http://vestfoldfilm.ning.com/events/workshop-i-kalkyle-og-finansiering

Deretter inviterer vi til et bransjetreff på Cafe M i Tønsberg, Onsdag 2. september kl 17.00, dit kommer Magnus 

Thomassen fra Mediefondet Zefyr, og vi håper å se flest mulig produsenter og filmarbeidere:

http://vestfoldfilm.ning.com/events/m-t-mediefondet-zefyr-i-t-nsberg

Visninger: 31

Kommenter

Du må være medlem av Vestfold Telemark Filmforum for å kunne legge til kommentarer!

Bli med Vestfold Telemark Filmforum

© 2021   Created by Geir Bergersen.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår