I Finmark ser de en verdi med å satse på unge kulturetablere, men ikke i Vestfold. 


Vestfold har 7% av kulturetablererne i landet, Østfold, Buskerud og Telemark har 


høyere andel.  Slik beskrives mulighetene i Finmark


Kultur og opplevelsesnæringene har hatt en betydelig vekst de siste årene og trender/prognoser tilsier at denne utviklingen vil fortsette og næringen har et betydelig utviklingspotensiale.Tall fra Norut NIBR viser at kulturnæringene i Finnmark utgjør 3,9 % av totalsysselsettingen i Finnmark. Utviklingen de siste årene viser at næringene har hatt en betydelig vekst. Det mobiliseringsarbeidet som Finnmark fylkeskommune har gjennomført med sin kulturnæringssatsing siden 2004 har medført økt fokus på etableringer innen næringene og økt bruk av IN, s virkemidler, hovedsaklig etablererstipend.

Visninger: 16

Svar på dette

© 2024   Created by Geir Bergersen.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår