Vestfold politikerne skal kutte 1,4 % på et budsjett på rundt 2 milliarder kroner. I sitt forslag til budsjett låser fylkesrådmannen for alle nye satsinger. Resultatet er statiske kutt, der alle sektorer holder på mest mulig av sine penger. Resultatet er at man ikke vurderer nye og dynamiske tiltak, man planlegger for fortiden, ikke framtiden. 

Med dette budsjettet slår administrasjonen i fylkeskommunen hånda av sin egen søknad til Kulturdepartementet. Politikerne i Vestfold Fylkesting har i både Hovedutvalg Kultur og i Fylkesutvalget, sagt mye positivt om et regionalt filmsenter. To ganger har man stemt over denne saken og begge gangene har man vedtatt å gå videre med satsingen. Hovedutvalgt Kultur ville til og med bruke penger av sitt eget budsjett på dette, men dette ville ikke Vestfold Arbeiderparti tillate. 

Vestfold Arbeiderparti ville utsette saken og finne penger under budsjettsalderingen. Vi bør forvente at Vestfold Arbeiderparti ikke slår hånda av unge filmtalenter. Vi bør forutsette at Vestfold Arbeiderparti finner penger til praktisk kulturarbeid, som er i samsvar med hva deres egen regjering har bevilget penger til. 

Vi bør forvente at Vestfold Høyre ser verdien av innovasjon og næringsutvikling. All verdiskaping fordrer investeringer, i denne saken har Vestfold Høyre en mulighet til å vise at de tar ansvar for at de samme rammebetingelsene skal være til stede for kompetanse og talentutvikling i Vestfold, som i resten av landet. Vestfold Høyre må vise at de ser på kulturnæringene med samme alvor som resten av næringslivet. Å bruke 632.000,- kroner på denne satsingen er å legge til rette for en infrastruktur og kompetanseutvikling, som kan bidra til verdiskaping for framtiden. Å si nei til denne investeringen er å fortelle unge filmtalenter i Vestfold at de ikke har potensialet til å bidra med det tidoblete tilbake i framtidige skattepenger. Det er det motsatte av satsing i fylket, det er å fortelle ungdommen at framtiden ligger et annet sted enn i Vestfold

Visninger: 43

Svar på dette

© 2024   Created by Geir Bergersen.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår